Tijdens de ALV op dinsdag 13 september zijn maar liefst vier jubilarissen gehuldigd die samen 90 jaar actief lid zijn.

De volgende leden zijn 25 jaar lid en ontvingen uit handen van voorzitter Frank Theuerzeit de “gouden dartsspeld”:
Roland Frencken

Hay Ankone

en Frank Theuerzeit zelf.

Loek Brutsaert werd in de galerij van Ere-leden opgenomen en ontving voor zijn 15-jarig lidmaatschap een oorkonde.

Proficiat allen en dat jullie nog maar vele jaren pijltjes mogen blijven gooien bij DC Stammi!