Er zijn regels die voor elke spelvorm van het darten gelden. Dat zijn de volgende:

Elk dart mag gebruikt worden zolang het totale gewicht onder de 55 gram blijft
Het board en de oche zijn zo opgesteld zoals beschreven bij de dartboard setup
Aan het begin van de partij wordt er om de bullseye gegooid. De speler die het dichtst bij de bullseye gooit mag de partij beginnen. Als de eerste speler in de bullseye gooit mag de pijl uit het board worden gehaald, om het voor de volgende speler makkelijker te maken om ook in de bullseye te gooien. Als ook hij in de bullseye gooit moet er door beide spelers opnieuw gegooid worden
Elke speler gooit maximaal drie pijlen per beurt
Als een speler voorbij de lijn gaat staan wordt dat als overtreding beschouwd en tellen de gegooide punten niet
Een speler mag zover over de lijn hangen als ie zelf wil, als ie met de voeten maar achter de lijn blijft
De score wordt geteld zoals de pijlen het board raken
Als een pijl uit het board valt wordt deze niet geteld
Als een pijl in een andere pijl blijft hangen (een robin hood) dan wordt ook van deze dart geen punten geteld
De speler die gooit moet het met zijn tegenstander of de teller eens zijn alvorens hij de pijlen uit het board haalt

Het spelletje x01

x01 is het het bekendste spelletje uit het darten. Het wordt gespeeld op de grote evenementen als de Embassy en de Dutch Open. Het is een spel met tamelijk eenvoudige regels, maar het spel vereist een goede tactiek en vaardigheid van de spelers.

Beide spelers beginnen met een beginscore van 301, 501, 1001 of andere varianten hierop. Bedoeling is dan om als eerste op precies 0 te eindigen. Het spel kan zowel ‘double-in’ als ‘straight-in’ gespeeld worden. Double-in betekent dat de punten pas beginnen te tellen als er een double geraakt is. Bij straight-in, wat je vaak op de grote toernooien ziet mag er met zowel een single, een double als een triple begonnen worden.

Hetzelfde geldt voor het uitgooien. Er kan ‘double-out’ of ‘straight-out’ gegooid worden. Meest gebruikelijk is ‘double-out’.

Aan het begin van het spelletje moet dus worden afgesproken wat er wordt gespeeld, en dit wordt boven het board genoteerd (bijvoorbeeld 301 SD = beginscore 301, Straight-in, Double-out).

Voor het beginnen en het verdere verloop van het spel gelden de algemene spelregels zoals hierboven vermeld.

Wanneer er meer punten worden gehaald dan er nog benodigd zijn, of er worden zoveel punten gehaald dat er nog maar 1 punt over is, terwijl er Double-out wordt gespeeld, dan wordt de score niet geteld, en mag de speler de volgende beurt het nog eens proberen vanaf de score waarop hij was blijven staan.

Het is erg belangrijk aan het eind van een leg goed naar een Double toe te gaan rekenen. Zo kun je er altijd voor zorgen dat je op een favoriete Double over blijft. Voor het uitgooien kun je gebruikmaken van de uitgooilijst.

Het spelletje is afgelopen zodra een van beide spelers op 0 is uitgekomen. Althans dan is een leg afgelopen, een wedstrijd kan ook over meerdere legs gespeeld worden, en zelfs over meerdere sets.

Het spelletje Tac-Tics

Een ander heel leuk spelletje is Tac-Tics. Dit spel vereist veel tactiek van de spelers. De bedoeling van het spelletje is om zo snel mogelijk alle doelen (20, 19,…,10 en de Bull) allen 3 keer te raken. Hierbij tellen singels als 1, doubles als 2 en triples als 3.

Op het scoreboard wordt door middel van kruisjes bij de spelers bijgehouden hoeveel keer eenieder de betreffende doelen heeft geraakt.

Een leuke extra van dit spel is dat het ook nog met punten gespeeld kan worden. Dit houdt in dat wanneer men een bepaald doel al heeft gesloten, dwz dat hij die 3 keer geraakt heeft, en de tegenstander heeft m nog niet gesloten, dan kun je punten scoren. Die punten worden belangrijk aan het eind van het spel. Je moet dan namelijk én meer punten hebben dan de tegenstander én alle doelen gesloten hebben om te kunnen winnen. Dit geeft een beetje meer spanning aan het spelletje, en zorgt ervoor dat je nog meer tactisch inzicht moet gebruiken.

Het spelletje is dus afgelopen wanneer een van beide spelers alle doelen 3 maal heeft geraakt, en, als er met punten wordt gespeeld, meer punten heeft dan zijn tegenstander.Dartsbond VDO Reglementen zie: www.vdodarts.nl (zie Downloads – Reglementen)

Een geslaagd familie- of bedrijfsfeest?

DC Stammi Darts & Events is specialist in het verzorgen van bedrijfs- of personeelsfeesten, maar ook voor (buurt-) verenigingen, vriendenclubs, etc, waarbij het programma uiteraard uit darten bestaat. Dergelijke toernooien organiseren wij uitsluitend in het weekeind (maximaal 1 per week) en vanaf 35 personen.